Reklamacje na nasze produkty przyjmujemy pod adresem E-mail: reklamacje@zentis.pl
We accept complaints about our products at the E-mail address: reklamacje@zentis.pl

Podanie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe, ale nie podanie ich pozbawi nas możliwości udzielenia odpowiedzi. Podane dane będą przetwarzane tylko w celu obslugi Twojego zapytania. Po uplywie 3 miesięcy po udzieleniu odpowiedzi dane zostaną usunięte lub zanominizowane. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem rodo.zentis.pl.

The provision of contact details is not mandatory, but failure to provide them will result in the inability to provide the respond to your request. The data you have provided will only be used to process your request. Three months after the reply, the data will be deleted or anonymized. More information on the rules of personal data processing is available atem rodo.zentis.pl